Piotr Czerwiński​

Dyrektor Operacyjny
Dział Zarządzania Nieruchomościami
AXI IMMO Services​

Otwórz BIO Autora

Capex i Opex
od podszewki

W jaki sposób zarządcy ustalają stawki za opłaty eksploatacyjne

49
Zarządzanie

Planowanie kosztów i motywowanie nakładów inwestycyjnych w nieruchomości stanowią kluczowe elementy strategii biznesowej. 

Optymalizacja kosztów obejmuje nie tylko inwestycje początkowe, lecz także koszty eksploatacji i utrzymania. Wdrażanie środków oszczędnościowych w odpowiednich obszarach może prowadzić do poprawy rentowności inwestycji

Natomiast motywowanie nakładów inwestycyjnych polega na wyborze projektów, które generują największe korzyści dla przedsiębiorstwa

50