Zarządzanie

-------------- facility management,
-------------- property management,
-------------- asset management,
-------------- utrzymanie,
-------------- zarządzanie,
-------------- portfolio management.

45

Zarządzanie obiektami obejmuje szerokie spektrum działań na wszystkich poziomach: strategicznym, taktycznym i operacyjnym

46

Agnieszka Gmurowska

Senior Property Manager, LCP Properties

BIO Autora

Anna Wojtczuk

Senior Asset Manager, LCP Properties

BIO Autora

Asset Manager a Property Manager

Role, które się przenikają

47
Zarządzanie

Do opisu obecnej roli zawodu asset managera, ale i property managera idealnie pasuje stare chińskie przysłowie „obyś żył w ciekawych czasach”.

Nasz świat, szczególnie w odniesieniu do kilku ostatnich lat, jest nadzwyczaj turbulentny. Rzeczywistość, w której przyszło nam żyć, pracować od kilku lat określana jest pojęciem VUCA. Jest to akronim od słów volatility (zmienność), uncertyainty (niepewność), complexity (złożoność) oraz ambiguity (niejednoznaczność).

48