Andrzej Bzowski

Director,
Retail Investment, JLL

BIO Autora

Inwestycyjny ogień pytań

Wszystko o rynku handlowym

33

Czy wiesz, że…

  • W regionie EMEA całkowity wolumen transakcji na nieruchomościach komercyjnych osiągnął 150 mld EUR w 2023, co oznacza spadek o 44% w porównaniu z rokiem poprzednim. 
  • Rynek komercyjnych nieruchomości handlowych w Polsce to obecnie w sumie 17,1 miliona m2 w prawie 1500 obiektach handlowych różnych formatów. 
  • Wartość całego rynku handlowego w Polsce szacujemy na ponad €30 miliardów EUR.
  • Prognoza skumulowanego, trzyletniego wzrostu wolumenu sprzedaży detalicznej w Polsce na poziomie 13% wyprzedza wyniki dla dojrzałych gospodarek Zachodniej Europy
34
REKLAMA
35
Obiekty

Choć w branży wiele mówi się ostatnio o stabilizacji rynku handlowego, zdaniem eksperta firmy doradczej JLL, Andrzeja Bzowskiego ubiegły rok potwierdził, że rynek handlowy odzyskał siłę i tempo rozwoju po pandemii. Otoczenie gospodarcze nadal ulega poprawie, a prognozy na najbliższe lata wskazują, że Polska utrzyma wyraźnie większą dynamikę wzrostu, co pozwoli zmniejszać dystans do krajów strefy euro. Jeśli jesteś ciekawy, jakie nastroje panują obecnie na inwestycyjnym rynku handlowym, koniecznie przeczytaj kolejną edycję naszego cyklu Inwestycyjny ogień pytań.

36