Usługi i technologie

-------------- produkty i technlogie,
-------------- usługi i serwisy,
-------------- technika i inżynieria,
-------------- cleaning,
-------------- bezpiezceństwo,
-------------- i wiele innych.

85

Poznaj praktyczną stronę branży - stań się świadomym zamawiającym.

86

Woda — ekonomicznie i ekologicznie

Gospodarka wodna obiektów komercyjnych

Piotr Karbowy

Dyrektor Techniczny
w APSYS POLSKA

Otwórz BIO Autora
87

edukowaniu pracowników i klientów na temat oszczędnego korzystania z wody oraz wprowadzania praktyk zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi leży klucz do skutecznego zarządzania obiegiem wody w obiektach.

88

W tym artykule przeczytasz o:

  • Rozwiązaniach pomiarowych wewnątrz obiektu,
  • Dbałości o skład chemiczny wody, 
  • Ponownym wykorzystaniu szarej wody,
  • wodach opadowych i zbiornikach retencyjnych,
  • odprowadzaniu ścieków,
  • świadomości pracowników i klientów.
89
Usługi i technologie

Zarządzanie obiegiem wody w nowoczesnych obiektach handlowych czy biurowych jest kluczowym aspektem zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i efektywności operacyjnej zarządców.

Lista zapotrzebowania na wodę w każdym obiekcie komercyjnym jest dość długa…

90