Krzysztof Bilnik

Członek Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych (SKFS)

Otwórz BIO Autora

By nikt nie poczuł się pokrzywdzony

Polityka przydzielania aut służbowych

65
Zarządzanie

Samochód służbowy, niegdyś uznawany za wyłączny atrybut pracowników zajmujących wyższe szczeble zarządzania, dziś stanowi jeden z kluczowych i powszechnych elementów pakietu benefitów. Jednocześnie, jego obecność w ofercie pracodawcy dalej podkreśla status i rangę zajmowanego stanowiska, stając się wyrazistym symbolem stabilizacji zawodowej w firmie.

66