Moc technologii Digital Twin

Przyszłość zarządzania nieruchomościami

Ewa Zagórska

Analityk/Researcher Proptech/CRE Proptech Foundation

Otwórz BIO Autora
101

W tym artykule przeczytasz o:

 • transformacji cyfrowej w branży nieruchomości,
 • technologii BIM i Digital Twin jako źródle danych o nieruchomości,
 • zastosowaniu Digital Twin w nieruchomościach komercyjnych,
 • korzyściach z posiadania cyfrowego bliźniaka obiektu,
 • wyzwaniach,
 • przyszłości technologii Digital Twin.

102

Digital Twin, czyli cyfrowy bliźniak budynku to wirtualny model fizycznej nieruchomości, który dzięki ciągłej aktualizacji danych pozwala na szczegółową analizę i optymalizację zarządzania budynkiem.

103

Bazą do stworzenia bliźniaka budynku jest BIM (Building Information Modeling). Zawiera on jego cyfrowe odwzorowanie w formie modelu zbudowanego z parametrycznych trójwymiarowych obiektów, odpowiadających poszczególnym elementom budynku, ale też, co ważne, zawiera przypisany szereg informacji dla każdego z nich.

104

Wyzwania

Pomimo wyraźnych korzyści, wdrożenie technologii Digital Twin w nieruchomościach wiąże się z wieloma wyzwaniami. Podczas warsztatów Innovation Leaders Meet Up przeprowadzonych w Proptech Foundation, zidentyfikowano kluczowe trudności oraz ryzyka związane z wdrażaniem tej technologii:

 • bariera kosztowa (często postrzegana jako główna przeszkoda) – wysokie początkowe koszty związane z inwestycją w narzędzia i szkolenia przy równocześnie trudnych do policzenia korzyściach finansowych wynikających z wdrożenia.
 • długotrwały proces przystosowania  – zastosowanie i wdrożenie technologii Digital Twin wymaga czasu oraz dostosowania obecnych praktyk realizowania obiektów, oraz ich zarządzania i eksploatacji. Wiąże się też to z koniecznością przeprowadzenia głębszej transformacji cyfrowej i zaangażowania w ten proces wielu stron.
 • brak świadomości inwestorów i zarządców – świadomość korzyści płynących z wdrożenia Digital Twin wciąż jest niewielka. Nie pomaga też słaba znajomość dostępnych platform, które umożliwiają korzystanie z tej technologii.
 • niewystarczające zasoby wewnątrz organizacji do przeprowadzenia wdrożenia, a także niedostateczna wiedza, brak doświadczeń czy choćby dostępnych case studies.
 • Brak standardów i wymogów prawnych utrudnia implementację i upowszechnienie tej technologii.

105
Usługi i technologie

Wprowadzanie technologii, które pomogą efektywnie pozyskiwać i przetwarzać dane o nieruchomości jawi się jako szczególnie ważne w obliczu wprowadzenia raportowania niefinansowego ESG i wynikającego z niego potrzebą mierzenia wskaźników środowiskowych oraz wyznaczaniem i osiąganiem celów klimatycznych.

106