ESG

-------------- ekologia i energia,
-------------- prawo i finanse,
-------------- governance i social,
-------------- ślad węglowy,
-------------- raportowanie ESG.

19

Najbardziej zielona energia to ta, której nie zużyjemy.

20

W tym artykule przeczytasz o:

  • Zmianach klimatycznych i ich wpływie na gospodarki narodowe
  • USA i Inflation Reduction Act
  • Arabii Saudyjskiej i Vision 2030 i odpowiedzi Europy
  • Gdzie jesteśmy na „zielonym szlaku”?
  • Jak uzyskać neutralność emisyjną?
22
Komentarz towarzyszący

Mariusz Kozłowski

Senior Project Manager, Technology & Sustainability Team Leader CBRE GWS

Pokaż bio autora

Wieloletni dyrektor operacyjno-techniczny jednej z największych galerii handlowych w stolicy. Od roku 2012 roku zaangażowany w cykliczne przygotowanie i uzyskiwanie certyfikacji BREEAM IN USE dla obiektu oraz BREEAM REFFERENT dla całości procesu w Polsce. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobyte w jednej z czołowych firm budowlanych w ramach generalnego wykonawstwa projektu dużego kompleksu handlowo- biurowego w centrum Warszawy. Ze szczególnym entuzjazmem podchodzi do kreatywności i wytrwałości często niezbędnych w celu rozwiązywania nieszablonowych problemów.

W jaki sposób wdrożenie normy ISO 14001 wpływa na organizację?

W obliczu obserwowanych coraz bardziej negatywnych zmian klimatycznych wprowadzanie technologii wspierającej zrównoważony rozwój oraz wdrażanie efektywności energetycznej staje się koniecznością. 

Norma ISO 14001 określa wymagania niezbędne do wdrożenia w firmie odpowiedzialnego systemu zarządzania środowiskowego, a posiadanie certyfikatu dokumentuje jej aktywne zaangażowanie w odpowiedzialność korporacyjną i społeczną. Świadczy także o bardziej efektywnym i świadomym korzystaniu z zasobów planety.

Wprowadzenie certyfikatu pozwala na wewnętrzne uregulowanie kwestii zarządzania ESG. Wiąże się bowiem z określeniem konkretnego zakresu, w jakim dana firma wpływa na środowisko. Mieści się w tym dostosowanie do wymagań prawnych prowadzonej polityki środowiskowej, zdefiniowanie ryzyk i szans, które dotyczą aspektów ochrony środowiska oraz wyznaczanie nowych ambitnych celów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Właściwe zaplanowanie przebiegu procesów w firmie, przewidywanie i reakcja na awarie i zagrożenia środowiskowe, a także proces postępowania w przypadku wykrycia niezgodności – to tylko niektóre aspekty podlegające ocenie. Norma odnosi się również do audytów, komunikacji rozwijającej świadomość pracowników i interesariuszy oraz szeregu innych okoliczności wpływających na bieżące funkcjonowanie firmy.

Efekt finalny – oprócz właściwego postrzegania przez otoczenie – prowadzi w założeniu do obniżenia kosztów prowadzenia działalności operacyjnej, zaś potencjalne korzyści finansowe mogą obejmować niższe podatki, mniejsze rachunki za media, możliwość pozyskania taniego kapitału oraz tym samym budowanie przewagi konkurencyjnej w swojej branży. Najważniejszy jest jednak wkład w zachowanie środowiska naturalnego w niezmienionej formie dla przyszłych pokoleń. Stanowi to podstawę pojęcia zrównoważonego rozwoju.

23
ESG

Dzień 4 lipca 2023 przeszedł do historii jako najgorętszy od początku prowadzenia pomiarów – rekordowa globalna temperatura osiągnęła wówczas 17,18 stopnia i utrzymała się na tym poziomie przez kolejny dzień. Ten niezwykły wynik, nie jest jednak powodem do dumy, a momentem, w którym należy poważnie potraktować szkody związane z emisją gazów cieplarnianych pochodzących głównie ze spalania węgla, ropy czy gazu. Czas na dywagacje na temat emisyjności minął. Światu potrzeba konkretnych działań.

24