Krystian Pypłacz

Dyrektor Operacyjny Data4 w Polsce

BIO Autora

Zielona przyszłość DC

Nowoczesna infrastruktura

41
Obiekty

Postępująca cyfryzacja współczesnej gospodarki i codziennego życia sprawiła, że centra danych stały się infrastrukturą krytyczną.

Jednocześnie na całym świecie toczą się dyskusje na temat ich efektywności energetycznej. Dążenie do ograniczenia wpływu na środowisko to złożony proces, ale zrównoważony rozwój jest kluczem do wywierania pozytywnego wpływu — zarówno na lokalne społeczności, jak i w ujęciu globalnym. Na każdym etapie życia inwestycji, możemy zmniejszyć ślad węglowy i podnieść efektywność energetyczną naszych obiektów.

42
43
Komentarz towarzyszący

16 lat w branży rurociągów i armatury dla przemysłu. Zajmuje się rozwojem preizolowanych systemów z tworzywa dedykowanych do instalacji chłodzenia procesowego oraz chłodzenia serwerowni, w tym direct liquid cooling. Promuje innowacyjne podejście do wykonanie instalacji rurowych, rozwiązujące problem korozji oraz niskiej jakości wykonania izolacji, skracające znaczne czas montażu oraz obniżające ślad węglowy.

Zielona przyszłość DC Nowoczesna infrastruktura

Zapowiadana ewolucja w obszarze Direct Liquid Cooling stała się rewolucją

Metody ograniczenia wpływu branży DC na środowisko, które bardzo trafnie opisał autor, Krystian Pypłacz, są regularnie poddawane dyskusji na spotkaniach branżowych. Wiele grup roboczych oraz instytucji prowadzi prace i badania, które mają na celu określenie możliwych scenariuszy i kierunków rozwoju. 

W kilku krajach uruchomiono projekty pilotażowe, w które zaangażowało się wiele podmiotów, w tym dostawcy i producenci wyposażenia IT. Istotne okazały się również systemy pomocnicze, takie jak instalacje chłodnicze. Po tegorocznych targach Data Center World w Londynie mogę śmiało powiedzieć, że zapowiadana ewolucja w obszarze Direct Liquid Cooling stała się rewolucją. 

Zapewne ta informacja ucieszy wielu zwolenników wspomnianej technologii, jednak należy pamiętać, że oczekiwania klientów końcowych w tej materii nie są jeszcze w pełni sprecyzowane. To z kolei przekłada się na prowadzenie wielu równoległych projektów R&D oraz wdrożeń testowych. Jesteśmy świadkami kształtowania się kluczowej części nowego ekosystemu, w niespotykanym dotychczas tempie. 

Georg Fischer Piping Systems znany jest jako producent termoplastycznych systemów rurowych przeznaczonych dla przemysłu, z uwzględnieniem aplikacji krytycznych. Obserwując dynamikę przyrostu gęstości rdzeni CPU/GPU, zaangażowaliśmy się w testowy projekt o nazwie STDCT, realizowany w Singapurze pod patronatem NUS. W ramach jednego z naszych zadań zaimplementowaliśmy na potrzeby DLC tworzywowy system rurowy używany do transportu mediów ultra czystych. Jest to technologia, którą rozwijamy i dostarczamy dla jednego z globalnych producentów mikroelektroniki. Odpowiednio zastosowane rurociągi z tworzywa bezsprzecznie wpisują się w globalne dążenie do redukcji CO2, również na etapie inwestycyjnym.

Biorąc pod uwagę ciężar całej instalacji (rury, kształtki, armatura, połączenia mechaniczne), zgodzę się z Panem Krystianem, że rurociągi z tworzyw stanowią bardziej zrównoważone rozwiązanie niż ich odpowiedniki stalowe. Dodając do tego model realizacji oparty o prefabrykację, lżejsze konstrukcje wsporcze oraz żywotność rurociągu sięgającą 50 lat, dysponujemy kompletnymi rozwiązaniami, które zdobywają coraz większą popularność wśród liderów rynku DC. 

Pamiętając, że to faza eksploatacji ma największy wpływ na środowisko, aktywnie promujemy rozwiązania polskich producentów oparte o wysokotemperaturowe pompy ciepła, które mogą wpływać na obniżenie PUE. Ciepło odpadowe z systemów DLC na poziomie +35 st. C może być dolnym źródłem dla pomp ciepła wykorzystujących technologię strumienic naddźwiękowych, które pozwalają podnieść temperaturę nawet do +110 deg C. 

Ciepło to może zostać wprowadzone do sieci ciepłowniczej lub zostać wykorzystane w procesach przemysłowych, w zakładach pobliskiej strefy ekonomicznej. W okresie letnim, dołączając chiller absorpcyjny, możemy wytworzyć czynnik chłodniczy o temperaturze nawet do -40 st. C. Reasumując: Widok magazynów–mroźni w bezpośrednim otoczeniu serwerowni może za jakiś czas być standardem, a nie tylko potencjalnym scenariuszem w przyszłości.